Dosen Pengajar

18 Oktober 2023 01:07
Oleh Humas INSURI Po

Dosen Pengajar di INSURI merupakan dosen tetap yang diangkat oleh Yayasan melalui usulan Kaprodi, Dekan Fakultas, dan Rektor dan disesuaikan dengan kebutuhan akademik. Hingga Januari 2022, Dosen Tetap INSURI berjumlah 51 dosen yang tersebar dari 3 Fakultas (Tarbiyah, Syariah, dan Dakwah) dan 1 Program Pascasarjana. Berikut adalah daftar Dosen Tetap INSURI beserta homebase :

No NIDN Nama Dosen Homebase
1 2001045703 Prof. Dr. H. M. Suyudi, M.Ag Pascasarjana
2 2111097201 Dr. Jauhan Budiwan, M.Ag Pascasarjana
3 2127037901 Dr. M. Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I Pascasarjana
4 2106107701 Dr. Nurul Malikah, M.Pd Pascasarjana
5 2126028001 Dr. Murdianto, M.Si Pascasarjana
6 2103037301 Dr. Moh. Sholeh, M.Pd Pascasarjana
       
7 2115097801 Dr. Hj. Fitri Wahyuni, M.S.I Tarbiyah/PAI
8 2122068401 Samsudin, M.Pd Tarbiyah/PAI
9 2119098201 Dr. Moh. Masduki, M.S.I Tarbiyah/PAI
10 2126108802 Medina Nur Asyifa, M.Pd.I Tarbiyah/PAI
11 2114118501 Tamrin Fathoni, M.Pd.I Tarbiyah/PAI
12 2107129302 Muhtarom, M.Pd.I Tarbiyah/PAI
13 2116048403 Wiwin Rif'atul Fauziyati, M.S.I Tarbiyah/PAI
       
14 2101018902 Wahyu Hanafi Putra, M.Pd.I Tarbiyah/PBA
15 2101017002 Nur Anas, M.Pd.I Tarbiyah/PBA
16 2113027501 Sriana, M.Pd Tarbiyah/PBA
17 2116039403 Kunti Nadiyah Salma, M.Pd Tarbiyah/PBA
18 2105118801 Ahmad Kirom, SS.,M.Li Tarbiyah/PBA
19 2131039401 Syamsul Muqorrobin, M.Pd.I Tarbiyah/PBA
20 2129088701 Tina Zulfa Suryani, M.Pd.I Tarbiyah/PBA
       
21 2110058501 Nanik Setyowati, M.Pd.I Tarbiyah/PGMI
22 2120128304 Fuad Fitriawan, M.Si Tarbiyah/PGMI
23 2008059501 Lisma Meilia Wijayanti, M.Pd Tarbiyah/PGMI
24 2127129402 Miftakhu Ni'amah, M.Pd Tarbiyah/PGMI
25 2102079203 Rinesti Witasari, M.Pd Tarbiyah/PGMI
26 2102029203 Yafita Arfina Mu'ti, M.Pd Tarbiyah/PGMI
       
27 2126018901 Abdah Munfaridatus, M.Pd.I Tarbiyah/PIAUD
28 2114028801 Suci Midsyahri Azizah, M.Pd.I Tarbiyah/PIAUD
29 2128128902 Risa Alfiyah Ulfa, M.Pd Tarbiyah/PIAUD
30 2112128604 Mariana, M.Pd.I Tarbiyah/PIAUD
31 2125128603 Asfahani, M.Pd.I Tarbiyah/PIAUD
       
32 2111018801 Diyan Putri Ayu, M.Sy Syariah/HES
33 2123046701 H. Kadenun, M.Ag Syariah/HES
34 2124079002 Ibnu Muchlis, M.Hum Syariah/HES
35 2127019302 Teguh Ansori, S.Sos.,M.E Syariah/HES
36 2128047601 Wahyudi, S.H.,M.Hum Syariah/HES
       
37 2117048802 Nafi'ah, S.H.I.,M.E.Sy Syariah/ES
38 2115087901 Dr. Ahmad Syafii SJ, M.S.I Syariah/ES
39 2120128301 Dr. Suad Fikriawan, M.A Syariah/ES
40 2131088704 Khoirul Fathoni, M.E Syariah/ES
41 2126088201 Tantin Puspita Rini, M.H.I Syariah/ES
       
42 2103018602 Khafidhoh, M.Hum Dakwah/KPI
43 2113068502 Arik Dwijayanto, M.A Dakwah/KPI
44 2112069002 Dawam M. Rohmatulloh, M.Hum Dakwah/KPI
45 2115098301 Muhammad Misbahuddin, M.Hum Dakwah/KPI
46 2109069304 Fahmi M. Fadhel, M.Sos Dakwah/KPI
       
47 2125028001 Dr. Agus Setyawan, M.S.I Dakwah/PMI
48 2102118102 Khusnul Khotimah, M.Pd.I Dakwah/PMI
49 2109027601 H. Moh. Hazim Ahrori, M.Pd Dakwah/PMI
50 2106067801 Syamsul Wathoni, M.Si Dakwah/PMI
51 8852460018 M. Daroini, M.Pd.I Dakwah/PMI